Chính sách quyền riêng tư

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

1. Các thông tin nào chúng tôi thu thập?

Nội dung chúng tôi thu thập bao gồm:
+ Tên do bạn cung cấp
+ SĐT do bạn cung cấp
+ Các lưu ý liên quan bạn gửi đến chúng tôi

2. Khi nào chúng tôi thu thập thông tin?

Các mẫu quảng cáo của chúng tôi hiển thị trên các nền tảng khác nhau, khi bạn quan tâm đến sản phẩm thì có thể để lại các thông tin liên quan để chúng tôi gửi thông tin cho bạn. Chúng tôi sẽ không thu thập thông tin của người không quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. 


3. Mục đích thu thập thông tin của chúng tôi?

Mục đích duy nhất của chúng tôi khi thu thập thông tin của bạn là để gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ bạn đang quan tâm, đây là mục đích duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối không sử dụng thông tin của bạn vào các mục đích khác ngoài tuyên bố ở trên. 

4. Cam kết

Các nội dung trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoàn toàn là sự thật, chúng tôi chịu trách nhiệm về điều này. 


Big Man Team

Post a Comment

Previous Post Next Post